Herstel mijn huis…

Toen Franciscus eens in de buurt van San Damiano wandelde, hoorde hij een stem zeggen dat hij in die kerk moest gaan bidden. Terwijl hij een vurig aan het bidden was bij een heel mooi en groot kruis, sprak dat kruis liefdevol tot Franciscus: ‘Franciscus, zie je niet dat mijn huis helemaal in verval raakt? Dat het bijna instort? Vooruit, ga het voor mij herstellen!’ Francsicus schrok en was helemaal van streek. En hij antwoordde: ‘Zeker, Heer, dat ga ik graag voor U doen.’ Hij dacht dat deze opdracht ging over het herstellen van het kerkje van San Damiano, dat op het punt stond om in te storten. Nu, het spreken van de Heer vervulde hem met een onbeschrijfelijke vreugde. Toen hij de kerk uitging, zag hij in de buurt de priester zitten. Hij deed een greep in zijn beurs en bood de priester geld aan met de woorden: ‘Zou u hiervoor olie willen kopen en ervoor zorgen dat de lamp voor dit kruisbeeld steeds blijft branden? Als het geld op is, zal ik u meer geven.’ (3Gez13)

roeping van Franciscus

een nieuwe weg

‘Herstel mijn huis’. Franciscus hoorde een roepstem. Gaandeweg werd hem duidelijk dat het niet letterlijk ging om het herstellen van een gebouw (zoals het kerkje van San Damiano), maar om een nieuwe weg te zoeken, iets nieuws op te bouwen vanuit zijn geloof. Zo koos hij ervoor om ‘minderbroeder’ te zijn, zich kleiner te maken dan de ander, deemoedig en dienstbaar te zijn. Hij verzorgde melaatsen en deelde wat hij kreeg met de armen. Zelf wilde hij geen bezittingen hebben, vrij zijn van spullen en van alles wat het echte leven in de weg staat. Zo bouwde hij aan een sterke band met mens, dier en God. En is hij een inspirerend voorbeeld voor mensen geworden tot op vandaag.

Dit is het gebed dat Franciscus

bij het kruisbeeld van San Damiano uitsprak:

 

Hoogste, roemrijke God,

verlicht de duisternis van mijn hart

en geef mij het ware geloof,

de gegronde hoop en de onverdeelde liefde,

het aanvoelen en de kennis, Heer, 

om uw heilige en waarachtige opdracht 

te kunnen uitvoeren. 

Amen.