‘Mijn God en mijn alles’

Voor Franciscus is God altijd dichtbij. God is alles voor hem. Want God ziet je graag zoals je bent. Hij blijft bij jou en zal er altijd voor je zijn. ‘Mijn God en mijn alles’ zegt Francsicus vaak luidop. Het klinkt als een kort gebed dat hem kracht geeft en D-MOED om elke dag weer zinvol te leven en te werken.
Hieronder zie je een foto van een kamer in het Franciscaans Belevingscentrum in Meersel-Dreef.
‘Deus neus et omnia’ staat er in neonletters op een reusachtige spiegel. ‘Mijn God en mijn alles’…


Moed

Toon Hermans

Franciscus van Assisi heeft ooit gezegd: ‘
Wij hebben een bepaalde mate van moed nodig om gelukkig te zijn.’
Wie het leven van deze begenadigde mens kent
weet dat hij de moed had om afstand te doen van alles wat hij bezat.
Er is moed voor nodig om jezelf te vinden.
En nòg meer moed om in jezelf God te vinden
zoals Franciscus dat deed.


Psalm 139

Heer, u weet alles van mij, u kent mij.

U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga.

U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.

U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg.

U ziet alles wat ik doe.

Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen.

U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen.

Uw hand houdt me vast.

Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent.

Ik kan het niet begrijpen.