GOEDE DINGEN TOEZEGGEN

ZEGENEN

Iemand zegenen betekent: iets goeds tegen iemand zeggen. Hem of haar het beste toewensen. Goede woorden meegeven die je doen groeien. Het is meer dan een complimentje geven. God zelf zit daar in. Bij een zegen wens je dat God goed is voor die persoon. Je vertrouwt hem of haar toe aan God.

 Mensen kunnen elkaar zegenen, God kan mensen zegenen en mensen kunnen ook God zegenen. Dat betekent dat ze God danken. Een zegen werkt niet als een toverspreuk. Ze heeft pas kracht als mensen zich verbonden voelen met elkaar en met God. 

Voor ze een huis binnengingen, zeiden Franciscus en zijn broeders altijd: ‘vrede en alle goeds voor dit huis’. In het Italiaans klinkt die zegenwens: ‘Pace e bene’. 

Maar ook toen broeder Leo het eens moeilijk had, troostte Franciscus hem met een zegen. Hij schreef die op een briefje, dat broeder Leo zijn leven lang bewaarde in zijn pij. De zegen is afkomstig uit het Bijbelboek Numeri en gaat ongeveer als volgt:

De Heer zegene u en behoede u. Hij tone u zijn aanschijn en ontferme zich over u. Hij kere zijn gelaat naar u toe en geve u vrede. Moge de Heer jou zegenen, broeder Leo.


LOOK BEYOND BORDERS

kijk elkaar 4 minuten in de ogen…

“De ogen zijn de spiegel van de ziel” wordt wel eens gezegd. Als je tegenover iemand zit en hem of haar in de ogen kijkt, zie je een mens en kijk je voorbij vooroordelen en verschillen.

Bekijk het Youtube-filmpje van Amnesty International. Wat voel jij bij het zien van dit filmpje? Zou je het ook eens willen proberen?

Typhoon – Tourist LeMC – Brihang & Freez

ALLES IS GEZEGEND

Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe