HET ZONNELIED

Franciscus werd ernstig ziek. In de lente van 1225 verbleef hij in een hut naast het klooster van San Damiano, waar Clara en haar zusters woonden. Na een moeilijke tijd met zichzelf voelt hij zich plots sterk verbonden met God. Het is alsof hij woont in Gods liefde. Vol vrede en dankbaarheid zingt en schrijft hij een lofzang uit op heel de schepping.

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig uw naam te noemen.

Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt,
bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.
Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.

LAUDATO SI IN DE BLENDER

Je eigen versie van het zonnelied? 

Diaken Dries de Bakker heeft een passie voor theater en muziek. En voor Franciscus. Lees en beluister zijn versie van diens Zonnelied.
Zin om zelf ook een zonnelied te maken? 

De encycliek Laudato Si in 2 minuten…

Hebben we paus Franciscus nodig om ons aan het milieu te herinneren?
Dit korte filmpje vertelt de kernboodschap van de pauselijke brief uit 2015.